เพราะ "หมอนเดลิเซีย"
ออกแบบมาเพื่อ
คนปวดคอโดยเฉพาะ

มีซิปเปิดปรับ
ระดับหมอนได้

ปรับลด หรือ เพิ่มเส้นใย

หมอนเดลิเซีย มีช่องซ่อนซิป ที่ใช้สำหรับ
เติมเส้นใย ปรับระดับความสูงของหมอน
ตามความต้องการของผู้ใช้

หมอนรูปทรง
3 ลอน

รองรับต้นคอได้พอดี

เลือกนอนได้ทั้งด้านนุ่มและแน่น บรรจุเส้นใยพรีเมียม
ไม่ยุบง่าย โดยลอนนุ่มบรรจุเส้นใยไมโครเจล
สบาย เหมือนหมอนขนห่าน ลอนแน่นบรรจุ
เส้นใยบอล ยืดหยุ่นสูง รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม

พร้อมความพิเศษที่เหนือกว่า

เพราะมี 2 สัมผัส

มีตาข่ายบุรอบด้าน

ระบายอากาศได้ดี
ไม่อับ ไม่ร้อน

ผ่านการทดสอบ
จากศูนย์วิจัย

ไรฝุ่นศิริราช

ความสบายที่คุณสัมผัสได้จริง

ยืนยันผลลัพธ์

89 %

หายปวด

คอ บ่า ไหล่
89 %

หลับสบายขึ้น

ไม่ตื่นบ่อย
85 %

ไม่ร้อน

ศีรษะ
80 %
อาการ

ภูมิแพ้ลดลง