5 คุณลักษณะของหมอนดี

5 คุณลักษณะของหมอนดี ที่ต้องมีทุกบ้าน

หมอนที่เตี้ยเกินไป หรือนุ่มเกินไป จะทำให้แรงดันในหลอดเลือดสูงเวลานอนหนุน หมอนที่สูงเกินไปหรือแข็งเกินไป จะทำให้…