ปวดคอเพราะหนุนหมอนผิดวิธี ?

ช่องว่าง ระหว่างคอกับหมอน ทำให้ปวดคอ

เนื้อหาทั้งหมด

ทุกคืนที่ผ่านมา คุณหนุนหมอน ถูกท่าทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ ?
การหนุนหมอนที่ถูกต้อง และรองรับสรีระได้ดีที่สุด คือการหนุนหมอนเลยมาจนถึงต้นคอ แนบกับช่วงบ่า ไหล่ เพราะการนอนที่ไม่ทำให้ปวดคอหลังตื่นนอนนั้น กระดูกส่วนต้นคอ ต้องได้รับการรองรับโดยหมอน แนบสนิท ชิดไปตลอดลำคอ และกระดูกสันหลัง อยู่ในลักษณะตรง เหมือนกับท่ายืนตรง
เนื่องจากศีรษะของเรา มีน้ำหนักได้มากกว่า 4-7 กิโลกรัม หากคุณหนุนหมอนบริเวณศีรษะ แต่บริเวณคอมีช่องว่างระหว่างหมอน กระดูกคอต้องแบกรับน้ำหนักศีรษะแทน ตื่นเช้ามาจะมีอาการปวด เคล็ด บริเวณต้นคอ บ่า ไหล่ ซึ่งเกิดจากการเกร็งกระดูกต้นคอ และกล้ามเนื้อบริเวณคอ เพราะต้องรับน้ำหนักศีรษะตลอดคืน
หากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการนอนตั้งแต่วันนี้ โอกาสเป็นโรคกระดูกคอเสื่อม ก็ยิ่งมีสูงขึ้นเมื่ออายุมาก “การหนุนหมอนที่ถูก ควรหนุนที่ต้นคอ ไม่ใช่แค่ที่ศีรษะ” และจะดีมาก หากหมอนที่คุณหนุนออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีส่วนโค้งเว้า รับกับคอและศีรษะ ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยหลังตื่นไปได้มากเลยค่ะ

บทความสุขภาพ

ติดตามอ่านบทความสุขภาพกันได้เป็นประจำที่เดลิเซีย