5 คุณลักษณะของหมอนดี

5 คุณลักษณะของหมอนดี ที่ต้องมีทุกบ้าน

เนื้อหาทั้งหมด

หมอนต้องไม่เตียเกินไป หรือนิ่มมากเกินไป

หมอนที่เตี้ยเกินไป หรือนุ่มเกินไป จะทำให้แรงดัน
ในหลอดเลือดสูง
เวลานอนหนุน

หมอนต้องไม่สูงเกินไป หรือแข็งเกินไป

หมอนที่สูงเกินไปหรือแข็งเกินไป จะทำให้เลือด
ไหลเวียนไม่สะดวก
เพราะคอตั้งมากเกินไป

หมอนเดลิเซีย สามารถรองรับสรีระได้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงคอ

เพื่อให้กระดูกสันหลังเรียงตัวได้รูปตามธรรมชาติ
ช่วยให้หายใจได้สะดวก ไม่ปวดคอ

หมอนเพื่อสุขภาพ ระบายอากาศได้ดี

การนอนที่ดีต้อง 'หัวเย็นเท้าอุ่น'
ศรีษะต้องไม่ร้อนจนเหงื่อออก
รบกวนเวลานอน

หมอนเดลิเซีย กันไรฝุ่น

ภัยร้าย ตัวจิ๋วที่เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแพ้
หมอนที่ดีต้องทอแน่นเพื่อป้องกันไรฝุ่น

Delicia หมอนดี

ที่มีครบทั้ง 5 ประการ

หมอนเดลิเซีย

บทความสุขภาพ

ติดตามอ่านบทความสุขภาพกันได้เป็นประจำที่เดลิเซีย